ویژگیهای عمومی پالتهای پلاستیکی

ـ محکم و بادوام
ـ ایمنی کارگر
ـ ایمنی کالا
ـ دارای ابعاد ثابت
ـ تمیز و بهداشتی
ـ مقاوم در مقابل حشرات و باکتریها
ـ مقاوم در مقابل رطوبت، گرما و سرما
ـ مقاوم در برابر اسید
ـ افزایش راندمان خطوط بسته بندی کالا
ـ افزایش راندمان فضای نگهداری و انبارش محصول
ـ دوستدار محیط زیست

 

 

ویژگیهای عمومی پالتهای پلاستیکی

ـ محکم و بادوام
ـ ایمنی کارگر
ـ ایمنی کالا
ـ دارای ابعاد ثابت
ـ تمیز و بهداشتی
ـ مقاوم در مقابل حشرات و باکتریها
ـ مقاوم در مقابل رطوبت، گرما و سرما
ـ مقاوم در برابر اسید
ـ افزایش راندمان خطوط بسته بندی کالا
ـ افزایش راندمان فضای نگهداری و انبارش محصول
ـ دوستدار محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تبریز- جاده صوفیان ، شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی ، خیابان آسیای سوم    تلفن :  4-80 661 324 041     نمابر :  85 661 324 041